top of page

Bichen

 

Majitel

Lan Zhan

 

Typ

Meč

 

Název

Bichen (避尘, Bìchén) je Lan Wangjiho proslulý meč. Když se nepoužívá, je obvykle nošen na zádech.

 

Popis

Ačkoli Bichenova tenká, téměř průhledná čepel působí dojmem lehkého meče, je ve skutečnosti dostatečně pevná, aby prořízla železo, a dostatečně těžká na to, aby ji nekultivující nemohli ovládat. Čepel při používání vyzařuje vzduch ledu a sněhu a světle modré odlesky. Je schopen odkrýt několik palců bez doteku Lan Wangjiho.

 

Použití

Bichen je hlavní zbraní Lan Wangjiho při nočním lovu. Jako mladší Lan Wangji použil Bichen, když se poprvé setkal s Wei Wuxianem, který se plížil s Císařským úsměvem do Oblačného zákoutí. Znovu tasí meč, když Wei Wuxian vsune pornografii do jeho buddhistických písem.

Během vyšetřování Vodní propasti Lan Wangji využívá Bichenovu vynikající sílu k záchraně Wei Wuxiana a Su She, takže Jiang Chenga ohromil svými schopnostmi a silou svého meče.

Jako všichni mladí mistři, Lan Wangji předává Bichen Wen Chaovi během indoktrinace klanu Wen z Qishanu o několik let později. Meč získá zpět asi měsíc po zahájení Tažení proti slunci.

Na nočním lovu na hoře Phoenix po válce Lan Wangji použije Bichen k poražení stromu, který zmlátil ve frustraci za to, že zlomil jeho sebekontrolu a políbil Wei Wuxiana se zavázanýma očima. Poté pomocí meče zablokuje Jin Zixuanovu Suihuu, jakmile je tasena proti Wei Wuxianovi.

Krátce před Krveprolitím v Beznočním městě se Lan Wangji setkává s kultivujícími, které Wei Wuxian zmlátil a přitiskl k zemi duchy. Osvobodí je s Bichenem, než zjistí polohu Wei Wuxiana. Po bitvě Lan Wangji vezme Wei Wuxiana pryč na Bichenu, aby ho ukryl v jeskyni. Použil meč ke zranění třiatřiceti starších, aby zachránil Wei Wuxiana, čímž si vysloužil třicet tři úderů Disciplinárním bičem.

O třináct let později Lan Wangji používá Bichen ke zničení všech čtyř set Sítí vázacích Božstva, které Jiang Cheng nastražil na hoře, protože Lan Wangji věřil, že sítě jsou nespravedlivé vůči ostatním kultivujícím.

Během vyšetřování Kamenných hradů Lan Wangji prorazí zeď s Bichenem, aby zachránil dusícího se Jin Linga. Také používá Bichen k rozřezání kalhot mrtvol pohřbených uvnitř, aby našel nohy patřící tělu démonické levé paže.

 

V Yueyangu bojuje Lan Wangji s Hrobařem s Bichenem. Díky kombinaci jeho dovedností a Wei Wuxianově démonické kultivaci úspěšně získávají torzo, které hledali. Později toho večera Wei Wuxian odebere Bichen opilému Lan Wangjimu, aby uvolnil Wen Ningovy řetězy. Když Wei Wuxian využije situace, ukáže na sebe a zeptá se Lan Wangjiho, co si o něm myslí, Lan Wangji odpoví "Můj." Wei Wuxian si však mylně vykládá, že Lan Wangji má na mysli Bichen, který je momentálně na jeho zádech.

 

Lan Wangji používá Bichen, aby zabránil mečům mladších žáků zasáhnout Wei Wuxiana, když se poprvé setkali ve městě Yi. Později se utká se Shuanghua a Jiangzai Xue Yanga, přičemž k vítězství v boji použije Bichen i Wangji.

Během diskusní konference v Jinlintai, Lan Wangji brání Wei Wuxiana s Bichenem poté, co byla odhalena jeho identita. Později, když putovali směrem k Pohřebním mohylám, Lan Wangji používá Bichen, aby pomohl kopat hroby pro Divoké mrtvoly zabité Wen Ningem.

Při druhém obléhání pohřebních mohyl zaútočí Lan Wangji s Bichenem, aby vyprovokoval Su She k tasení jeho meče, čímž se ukáže, že je viníkem ztráty duchovních sil ostatních kultivujících. Lan Wangji pak používá Bichen na obranu kultivujících, kteří ztratili své síly.

Následně Lan Wangji vezme Wei Wuxiana na Bichen, aby odletěl na loď zoufalého Jin Linga. Lan Wangji později přitáhne Bichen k boji proti Jiang Chengovi, když konfrontuje Lan Wangji a Wei Wuxian o jejich vztahu v rodové síni Lotusového pilíře.

Jednou opilý ve městě Yunping, Lan Wangji nejen probodl díru v podlaze hostince s Bichenem, ale také s ním vytesal graffiti na zeď "Lan Wangji z Gusu byl tady." Poté předá meč Wei Wuxianovi, aby tam přidal také své vlastní jméno.

Když je Wei Wuxian držen jako rukojmí Jin Guangyao, Lan Wangji dvakrát poklepe na Bichen, aby zpečetil jeho duchovní sílu. Jakmile jsou jeho síly obnoveny, použije Bichen k oddělení Jin Guangyao paže, aby zabránil muži v náhodném useknutí hlavy Jin Lingovi.

Zatímco všichni bojují s Nie Mingjue, Lan Wangji zjišťuje, že ani Bichen nemůže probodnout hruď kruté mrtvoly. Navzdory své neúčinnosti posílá Lan Wangji Bichena ven ve chvíli, kdy si uvědomí, že Lan Xichen je na dosah Nie Mingjue.

Během snu ovlivněného kadidelnicí Mo Wei Wuxian používá jílec Bichen jako sexuální hračku k dráždění Lan Wangji.

bichen.gif
file.jpg
Bichen_(manhua)_-_2.png

Suibian

 

Majitel

Wei Wuxian

 

Typ

meč

 

Název

Suibian (随便, Suíbiàn) je Wei Wuxianův meč. Po jeho smrti spadá do majetku Jin Guangyao.

 

Popis

Suibian je hbitý meč s bílou čepelí, na které jsou vyryty znaky jména meče. Wei Wuxian ho neměl v úmyslu pojmenovat Suibian, ale nenapadlo ho pro meč vhodné jméno. Řekl Jiang Fengmianovi, aby jej pojmenoval „jakkoli“, a když mu byl dán meč, zjistil, že se ve skutečnosti jmenuje Suibian.

 

Použití

První život

Zatímco loví vodní duchy na jezeře Biling, Lan Wangji se ptá na jeho meč, a je zděšen tím neuctivým jménem.

 

Spolu s ostatními mladými mistry se Wei Wuxian vzdává Suibianu Wen Chaovi na indoktrinaci klanu Wen z Qishanu. Jakmile Jiang Cheng získá zpět jejich meče, zatímco Wei Wuxian je uvězněn na pohřebních mohylách, nosí Suibian s sebou až do Wei Wuxianova návratu.

Po Tažení proti slunci, kvůli ztrátě jeho Zlatého jádra, Wei Wuxian odmítá nosit Suibian u svého boku. Věděl, že by s ním mnozí chtěli bojovat, a nechtěl prozradit své tajemství. V důsledku toho byl však často kritizován jako „arogantní.“

 

Druhý život

Po Wei Wuxianově smrti je Suibian uschován v pokladnici Jin Guangyao spolu s dalšími relikviemi. Meč se zapečetil krátce po skonu svého pána a nedovolil nikomu kromě Wei Wuxiana, aby jej vytáhl.

Jakmile Jin Guangyao tasí Hensheng na vzkříšeného Wei Wuxiana a obviní ho, že je zodpovědný za smrt jeho manželky Qin Su, Wei Wuxian se pokusí bránit se Suibianem. Když vytáhne meč, nechtěně se odhalí jako patriarcha Yilingu.

Na jejich cestě k Pohřebním mohylám Wei Wuxian používá Suibian k vyřezávání melounu pro sebe a Lan Wangji k jídlu.

Po druhém obležení pohřebních mohyl odhaluje Wen Ning Jiang Chengovi záležitost se zlatým jádrem Wei Wuxiana tím, že donutí Jiang Chenga vytáhnout meč z pochvy. Když se Suibian vynoří, Wen Ning informuje Jiang Chenga, že je to proto, že meč v něm rozpoznal zlaté jádro Wei Wuxiana. V důsledku toho Jiang Cheng běhá kolem Lotosového pilíře a žádá lidi, aby vytáhli meč, i když žádný toho není schopen.

Suibian_(live-action)_-_2.png
Suibian_(live-action)_-_3.png
Suibian_Concept_Draft_(Donghua).JPG.jpg

Shuanghua

 

Majitel

Xiao Xingchen

 

Typ

meč

 

Název

Shuanghua (霜华, Shuānghuá) byl meč Xiao Xingchena. Používal jej také Xue Yang, když se vydával za Xiao Xingchena.

 

Vzhled

Shuanghua je známý jako meč značné duchovní síly se složitým vzhledem uznávaný i těmi, kteří ho nikdy osobně neviděli. Pochva je bronzově zbarvená a na ní jsou vytesané vzory námrazy, skrz které je vidět stříbrná čepel Shuanghua.

 

Shanghua má zvláštní schopnost detekovat a ukazovat směr energie mrtvoly; není však schopen rozlišovat mezi živými a chodícími mrtvolami, zejména těmi infikovanými otravou těla.

 

Použití

Shuanghua zabíjel v Chang Ping, zbytek jeho klanu prostřednictvím lingchi. Ten, který mu v té době vládl, byl Xue Yang, nikoli Xiao Xingchen.

 

V závěru příběhu města Yi vzal Song Lan Shanghuu s sebou, aby se potuloval světem a prováděl noční lovy po vzoru Xiao Xingchena a duše A-Qing.

tumblr_dc0ce4ac64d1100509a54bc8d0333bcb_ecd57200_540.gif
tumblr_pyuti0ievz1txgrnso2_500.jpg

Fuxue

 

Majitel

Song Lan

 

Typ

meč

 

Název

Fuxue (拂雪, Fúxuě) – Sníh

 

Použití

Song Lan ovládá Fuxue proti Xue Yangovi, i když nakonec umírá mečem Xiao Xingchena, Shuanghuaou. V závěru příběhu města Yi Song Lan používá Fuxueovu čepel, aby zapsal do hlíny svůj záměr toulat se světem a věnovat se nočnímu lovu spolu se zbytkem duše Xiao Xingchena. Poté si vezme meč s sebou a opustí město Yi.

 

Drobnosti

Navzdory své slepotě rozpozná Xiao Xingchen Song Lana podle jeho meče díky znakům vyrytým na jeho čepeli.

fuchsue.png
Fuxue_(live-action)_-_3.png

Jiangzai

 

Majitel

Xue Yang

 

Typ

Meč

 

Název

Jiangzai (降灾, Jiàngzāi) 

 

 

Jako hostující žák klanu Jin z Lanlingu používá Xue Yang Jiangzai k vyhrožování prodejcům. Když se setkává se Song Lanem, Song Lan i Xiao Xingchen si všimnou jeho neobvykle divokého stylu boje. Během boje na Song Lana ve městě Yi vytáhne Xue Yang Jiangzai z upraveného váčku Qiankun v pravém rukávu. Svým mečem odstraňuje Song Lanovi jazyk. Jakmile dorazí Lan Wangji, aby zabránil Xue Yangovi unést Wei Wuxiana, Xue Yang bez problémů použije Shuanghua i Jiangzai k boji s Lan Wangjim. Xue Yang říká, že je poctěn, když zjišťuje, že Lan Wangji zná jméno jeho meče. Jakmile mu Lan Wangji odebere Shuanghua, Xue Yang k boji s Lan Wangjim používá pouze Jiangzai.

 

Drobnosti

Na webových stránkách má v příběhu Jiangzai podobu normálníhomeče, ale má schopnost přeměnit se na dvoučepelový meč.

tumblr_c3e9d6462592fff0aec985ab5cc4f45e_58c4531d_540.jpg
jinagzai.png
bottom of page