top of page

Lan Sizhui

67673418_120742309220793_5298427344615112704_n.jpg

Lan Sizhui se narodil jako Wen Yuan (温苑, Wēn Yuàn) a je posledním zbývajícím pokrevním potomkem dnes již zaniklého klanu Wen z Qishanu. Jako dítě byli Wen Yuan a zbytek klanu Wen z Qishanu chráněni Wei Wuxianem na pohřebních mohylách, dokud První obležení nevyústilo v masakr jeho rodiny a Wei Wuxianovu smrt.

 

Zraněný Lan Wangji, který na Pohřebních mohylách hledal ostatky Wei Wuxiana, tam tehdy našel tříletého chlapce s vysokou horečkou. Kvůli vysoké horečce a utrpení, která zažil, ztratil všechny vzpomínky na svou minulost. Poté byl adoptován do klanu lan z Gusu Lan jako Lan Yuan (蓝愿, Lán Yuàn) a dostal zdvořilostní jméno Sizhui.

Klan

Wen z Qishanu (dřívější)
Lan z Gusu (současný)

Status

žijící

Narozen

12. ledna

Pohlaví

Muž

Věk

16

Výška

172 cm

Rodina

babička Wen (babička, mrtvá)
Wen Ning (bratranec)
Wen Qing (sestřenice, mrtvá)
Čtvrtý strýček (stgrýc, mrtvý)
Lan Wangji (pečovatel, adoptivní rodina)
Wei Wuxian (pečovatel, adoptivní rodina)

Lan Sizhui (2).webp

Vzhled

Lan Sizhui má spravedlivý a kultivovaný vzhled s důstojným chováním. Na tváři má vždy slabý úsměv. Nosí bílé roucho klanu Lan z Gusu a stuhu na čele s motivem mraků vyhrazenou pro členy rodu Lan.

 

Osobnost

Wen Yuan je přilnavé dítě, které má tendenci chytit za nohu každého, kdo je nejblíže, včetně Lan Wangjiho a Jiang Chenga.

 

Jako mladší žák je Lan Sizhui dobře vychovaný a organizovaný. Působí jako vůdce mladších žáků v klanu Lan z Gusu během jejich vyšetřování ve vesnici Mo a ke všem se chová s respektem a laskavostí bez ohledu na postavení, včetně Wei Wuxiana, když předstírá, že je šílenec Mo Xuanyu.

Má dobrosrdečnou povahu a myslí si , že je vinen, když  Démonická levá paže zabila čtyři lidi ve vesnici Mo a mnoho zranila žáky a lan Qirena v Oblačném zákoutí.

 

Pozorný a intuitivní Lan Sizhui také informuje Lan Wangjiho o tom, že „Mo Xuanyu“ se nezdá být šílenec. Také naznačuje, že paže míří na jejich klan, o čemž Wei Wuxian později usoudí, že je blízko pravdě, protože někdo skutečně hodil paži do vesnice, aby se na ně ukázala.

 

Lan Sizhui vidí černobílou morálku kultivačního světa, když naznačuje, že Wei Wuxian nemusel být tak zlý, jak společnost tvrdila, i když věděl o jeho identitě.

 

Lan Sizhui je vůdcem mladších žáků, kteří se pokoušejí připojit k Wei Wuxianově sebeobětování během druhého obléhání pohřebních mohyl, čímž předvádí svou statečnost a loajalitu.

 

Navzdory své obecné vyspělosti není Lan Sizhui nad to, že občas ztratí nervy a zapojí se do bojů, jako když je on a sto dalších mladších drženo v zajetí v jeskyni Porážky démonů, nebo když lže, aby zmírnil rozpaky, jako např. jeho lež mladému mistru Qinovi o spánkových návycích Wei Wuxiana. Kromě toho váhá s přiznáním strachu kvůli své úzkosti, že by s ním Lan Wangji nesouhlasil.

 

Lan Sizhui také ukazuje hravou stránku, škádlí Wei Wuxiana za jeho učení a za to, že ho v dětství naučil schovávat nezbedné knihy.

 

Dovednosti

Šerm: Lan Sizhui je mistrem stylu šermu klanu Lan z Gusu. Kromě toho se učí techniky klanu Jiang z Yunmengu od Jin Linga a klanu Wen z Qishanu od Wen Ninga.

Talismany

Dotázání: Lan Wangji hodnotí Lan Sizhuiovu dovednost v jazyce guqin jako „dobrou“. Zatímco vyvolaný duch může odmítnout odpovědět na jakoukoli otázku, duch nesmí být schopen lhát. Lan Sizhui však zatím není schopen interpretovat dlouhé a složité věty v jazyce guqin.

Vlajka lákající duchy: Ve vesnici Mo používá Lan Sizhui vlajku lákající duchy k vyvolání Divokých mrtvol, které byly spatřeny poblíž vesnice.

Kompas zla: Lan Sizhui projevuje obeznámenost s používáním Kompasu zla při pokusu najít toho, kdo krade duše na hoře Dafan.

 

Drobnosti

Wei Wuxian jednou zakopal mladého Wen Yuana do země, aby vyrostl a rozmnožil se.

Ve stejném duchu ho Lan Wangji jednou pohřbil v hromadě králíků.

Wen Yuan žvýkal a slintal na Chenqing do té míry, že Wei Wuxian nemohl hrát hudbu na svou nechvalně známou přízračnou flétnu.

Navzdory tomu, že strávil většinu svého života v Gusu, měl Lan Sizhui na lodi sklony k mořské nemoci.

V Audio Drama dítě Lan Yuan vyjádřilo odpor k bramborům a ředkvičkám. Ve webové sérii Lan Sizhui uvedl, že si jako dítě oblíbil mrkev kvůli skutečnosti, že se často podílel na krmení mrkvi králíků Lan Wangjiho.

Ve Web sérii Wen Yuan zmiňuje chybějící mu starší sestru. Vzhledem k tomu, že „starší sestra“ je také běžný termín oslovování, není specifikováno, zda postrádá svou starší pokrevní sestru nebo jinou ženu, která zahynula.

Čínský dabing

Chenzhang Taikang (anime)
Xian Piao (anime- dítě)
Qian Wenqing (audio drama)
Yu Shuhan (audio drama - dítě)
Chen Jinwen (web série)

Drama

Zheng Fanxing (dospělý)
Jiang Yiting (dítě)

Lan Sizhui (2).jpg
Lan Sizhui (1).webp
Lan Sizhui (3).webp
bottom of page